page_banner

Тестирање на доверливост

  • Тест за високи и ниски температури

  • Тест со прскање со сол во приклучок

  • Производ OQC тест

  • Тест со жица со висока фреквенција

  • Тест за нишање на жица